Відповідний указ він підписав сьогодні.

Текст указу:

«Верховна Рада Автономної Республіки Крим 11 березня 2014 року прийняла Постанову № 1727-6/14 «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя».

Названою Постановою Верховна Рада Автономної Республіки Крим затвердила Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, за якою «у разі якщо в результаті прямого волевиявлення народів Криму, що має відбутися 16 березня 2014 року, буде ухвалене рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошений незалежною й суверенною державою з республіканською формою правління», «Республіка Крим як незалежна й суверенна держава у разі відповідних результатів референдуму звернеться до Російської Федерації із пропозицією про прийняття Республіки Крим на основі відповідного міждержавного договору до складу Російської Федерації як новий суб'єкт Російської Федерації».

Наведені положення нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим не відповідають Конституції України, якою встановлено, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною (стаття 2); Автономна Республіка Крим та місто Севастополь входять до складу України як її адміністративно-територіальні одиниці (стаття 133); територіальний устрій України грунтується на засадах єдності та цілісності державної території (стаття 132); Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання (стаття 134); питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України (стаття 73, пункт 2 частини першої статті 85).

Положення зазначеного нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим не відповідають і Конституції Автономної Республіки Крим, затвердженій Законом України від 23 грудня 1998 року № 350-ХІV, за якою Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання; Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює повноваження в межах своєї компетенції і вирішує питання, віднесені Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України до відання Автономної Республіки Крим (частини перша і третя статті 1, частина перша статті 26); правовою основою статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, Верховної Ради Автономної Республіки Крим є Конституція України, закони України, Конституція Автономної Республіки Крим (частина перша статті 2); громадяни України, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим, беруть участь, зокрема шляхом референдумів, через органи влади Автономної Республіки Крим, у вирішенні питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим; ніхто не має права використовувати владні повноваження на порушення Конституції України, законів України, Конституції Автономної Республіки Крим (частини перша і п'ята статті 6); Автономна Республіка Крим має право вступати у відносини з органами влади інших держав та їх регіонів, з міжнародними організаціями у межах своїх повноважень у галузі економіки, науки, освіти, охорони навколишнього природного середовища і природокористування, у соціально-культурній сфері, здійснюючи такі повноваження у рамках загальнодержавної зовнішньої та внутрішньої політики України (частина третя статті 18), а також Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", згідно з яким нормативно-правові акти Верховної Ради України не можуть суперечити Конституції і законам України, приймаються, зокрема, відповідно до Конституції і законів України та на їх виконання (частина дев'ята статті 10).

Діючи у спосіб, що суперечить зазначеним положенням Конституції та законів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим порушила і норми частин другої і третьої статті 8 Основного Закону України, за якими Конституція України має найвищу юридичну силу, нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, норми Конституції України є нормами прямої дії; норми частини другої статті 19 Конституції України, якою закріплено обов'язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; норми частини другої статті 135 Конституції України, яка встановлює, що нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються, зокрема, відповідно до Конституції України.

Ураховуючи викладене та відповідно до частини другої статті 137, статті 112 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 11 березня 2014 року № 1727-6/14 "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" як такої, що не відповідає Конституції та законам України.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування».