Про це інформує прес-служба вишу.

Учасники конференції розглянули питання нафтогазоносності крейдових відкладів північно-західного нафтогазового регіону України, методологію детальної стратиграфії  та пошарової кореляції розрізів вугільних пластів карбону України та інші важливі питання розшуків і дослідження корисних копалин нашої країни. У своїх доповідях науковці намагалися окреслити актуальне коло питань, пов’язаних із найважливішими проблемами ХХІ століття – залежнями ресурсів та їхнім раціональним використанням.

Також напрацювання, представлені на конференції, є цінними у контексті подальших досліджень геологічної історії та специфіки формування нашої планети. Зокрема, у доповіді «Комплексне літолого-біостратиграфічне розчленування та кореляція чорносланцевих порід західного нафтогазового регіону» група дослідників Роман Лещух, Юрій Крупський, Сергій Вакарчук та Андрій Данилів розповіли про темноколірні, чорносланцеві породи, які представлені на території України, та специфіку їхнього розташування. «Біостратиграфічні дослідження разом із літологічними є провідними  в контексті комплексного вивчення чорносланцевих порід. Лише за їхньою допомогою можна однозначно датувати вік, визначити просторове та часове співвідношення цих утворень», – йдеться в доповіді.

Окрім цього, учасники конференції розглянули чимало інших важливих питань, пов’язаних із новими науковими дослідженнями, визначенням пріоритетних напрямів геологічної науки й основними аспектами процесу розшуку корисних копалин. Під час наукових доповідей і дискусій учені з’ясували закономірності розташування й умови формування родовищ вуглеводів, тощо.

Редакційна колегія проведе відбір статей, що будуть рекомендовані до друку в «Палеонтологічному збірнику» і «Віснику Львівського національного університету. Серія геологічна».