Головуючий на цьому засіданні ректор Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України В.В. Олійник ознайомив присутніх із порядком денним, у якому виносилися до обговорення проекти «Положення про післядипломну освіту» та «Типового положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації», питання співпраці зі Всеукраїнською асоціацією післядипломної та безперервної фахової освіти, а також досвід роботи Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка.

Гарячу дискусію викликало обговорення проектів «Положення про післядипломну освіту» та «Типового положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації».

Проректор з наукової роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України В.М. Баришніков закликав присутніх до активної участі у відновленій Всеукраїнській асоціації післядипломної та безперервної фахової освіти, а також ознайомив із найближчими планами її роботи.