Міський голова Микола Романюк нагадав, що над темою Cтратегії  розвитку міста до 2020 року розпочато роботу у 2011, адже вона непроста, потребує активного обговорення.

«Ми вивчаємо досвід Вінниці, Львова, міст Республіки Польща, щоб напрацювати основні напрямки розвитку нашого міста», – сказав міський голова.Микола Романюк нагадав, що проект концепції  Стратегії  розвитку Луцька  до 2020 року  розміщена на  сайті Луцької міської ради в розділі «Актуально» для обговорення та внесення відповідних пропозицій з кожного напрямку і запросив до дискусії усіх лучан.

Про напрацювання та подальші завдання щодо розробки Стратегії інформувала заступник начальника управління економіки міської ради Любов Івевакова.

На першій стадії проекту було здійснено «сканування середовища». Співробітники міської ради за підтримки членів робочої групи використали інформацію про аналіз основних показників, які характеризують соціально-економічний розвиток міста, комунальну та технічну інфраструктуру, стан довкілля та умови життя.

Члени робочої групи брали участь в опитуванні «Вивчення думки підприємців». Для опитування були обрані представники найбільших роботодавців Луцька, малих і середніх підприємств, які працюють як у промисловому секторі, так і у сфері торгівлі та послуг. Опитування мало на меті дізнатися про ставлення респондентів до міста, про проблем, які вони вважають найбільш серйозними, про їхні очікування та плани на майбутнє.   

Учасниками робочої групи було проведено так званий SWOT-аналіз. Його завданням було проаналізувати сильні та слабкі сторони міста (аналіз внутрішніх чинників) й оцінити позицію міста порівняно з іншими містами України, з якими Луцьк конкурує за робочі місця та інвестиції. Конкурентоспроможність Луцька також розглядалася в контексті аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз.

Робочою групою по розробці концепції  розвитку міста Луцька  було сформовано проект стратегічного бачення – яким, на думку членів групи, має бути місто в майбутньому. Стратегічне бачення є вступом до Стратегії економічного розвитку.

За словами Любові Івевакової, проводились й зустрічі для підготовки Планів дій, які складаються зі стратегічних та оперативних цілей і завдань, спрямованих на вирішення проблем з кожного критичного питання. Саме Плани дій є стержнем Стратегії розвитку.

У Стратегії робиться наголос на створенні постійного партнерства між міською владою та підприємцями і на реалізації комплексної програми економічного розвитку міста. У процесі її впровадження  буде розроблено багато матеріалів, створюватимуться бази даних, виникатимуть спільні проекти, здійснюватиметься інша діяльність. Усе це вестиме до поліпшення бізнесового середовища, кращої підтримки розвитку підприємств. Одна з цілей проекту – полегшити доступ до інформації та сприяти ефективній комунікації.

«Робота  над  Стратегією  триває, основний  кістяк  її  напрацьований  і  в  концептуальному  вигляді  викладений  на сайті. То  ж  запрошуємо  до  обговорення  і  подальшого  опрацювання  основних  її  розділів», - підсумувала чиновник.