Січові стрільці демонструють епізод, коли Українська Національна Рада (УНРада) — політичний представницький орган українського народу в Австро-Угорській імперії проголосила Українську державу на всій українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаття.