У проекті Закону визначено організаційно-правові та інші засади створення і функціонування системи екстреної медичної допомоги в Україні.

Відповідно до проекту основними завданнями системи екстреної медичної допомоги є організація та забезпечення: надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону, у тому числі під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків; медико-санітарного супроводу масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона; взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Організацію та надання екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Кваліфікаційні та інші вимоги до медичних та інших працівників системи екстреної медичної допомоги визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

У пояснювальній записці до проекту Закону вказано, що кожного року в Україні бригадами швидкої медичної допомоги за викликами громадян здійснюється понад 13 млн. виїздів до пацієнтів. Однак наявний у вітчизняній системі охорони здоров’я санітарний транспорт, його обладнання та усталений ще з часів колишнього СРСР порядок їх використання не відповідають сучасним вимогам.

Вкрай недостатнім є рівень оснащення закладів охорони здоров'я та бригад швидкої медичної допомоги сучасними засобами зв'язку та навігації.

Ситуація ускладнюється роз’єднаністю, розпорошеністю сил та засобів, ресурсів, призначених забезпечувати надання екстреної медичної допомоги, вкрай нераціональною та неефективною організацією управління ними.

Усе це є одними з найважливіших причин, що зумовлюють несвоєчасність, недостатню послідовність і водночас низьку якість екстреної медичної допомоги населенню України як у повсякденних умовах, так і у разі виникнення надзвичайних ситуацій.