Народний депутат пояснює, що він розробив свій законопроект у зв'язку з необхідністю запровадження європейських стандартів у роботі основного органу, що здійснює державну охорону органів державної влади України та посадових осіб.

Відповідно до статті 17 Конституції Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.

Тому, за словами Геннадія Москаля, для дотримання законності в діяльності державного правоохоронного органу спеціального призначення, яким є Управління державної охорони України, підтримання політичної стабільності в суспільстві, становлення і розвитку громадянського суспільства, попередження та недопущення порушень конституційних прав і свобод, захисту законних інтересів громадян України вважається доцільним проведення демілітаризації Управління держохорони, зміни його статусу з військової організації на цивільну структуру.

Відповідно головною метою проекту є демілітаризація та впровадження передових світових стандартів у діяльності Управління державної охорони України.

Згідно з проектом закону, до кадрів Управління державної охорони України передбачається віднести осіб рядового і начальницького складу, прийнятих на службу в Управління державної охорони України та працівників, які уклали з Управлінням державної охорони України трудовий договір.

Разом із цим, Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» доповнюється новою статтею, якою врегульовуються питання встановлення спеціальних звань для осіб рядового і начальницького складу Управління державної охорони України.