Мета Програми - приведення національного законодавства у відповідність з Конвенцією, а також забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав і задоволення потреб інвалідів.

Виконання Програми дасть змогу облаштувати об’єкти інфраструктури з урахуванням потреб інвалідів, забезпечити доступність телерадіопрограм та веб-сайтів державних органів, задовольнити потребу інвалідів у засобах реабілітації, сприяти дотриманню освітніх та трудових прав осіб з обмеженими фізичними можливостями.