Державним замовником програми визначили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

У концепції, яку схвалив уряд, зазначено, що в Україні протягом останніх 20 років спостерігається погіршення стану розвитку гри у шахи.
Зокрема на юнацьких чемпіонатах Європи та світу чисельність юних українських шахістів не перевищує 20 осіб, а кількість учасників від таких держав, як Російська Федерація, Китай, Індія, Туреччина, Вірменія, Азербайджан, США у кілька разів перевищує кількість учасників від України.

Серед проблем, які спричинилися до такої незадовільної ситуації з шахами в Україні, в документі називають недостатність фінансового і матеріально-технічного забезпечення, від’їзд за кордон спортсменів-шахістів і тренерів, невідповідність наявної шахової інфраструктури сучасним вимогам, відсутність системного підходу до формування професійних структур розвитку вітчизняних шахів тощо.

З огладу на це метою програми є створення умов для залучення до гри в шахи широких верств населення, насамперед дітей та молоді, а також створення умов для відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку шахів.

Серед заходів, які пропонує здійснити Кабмін, є зокрема поліпшення матеріально-технічної бази, зокрема будівництво Палацу шахів у м. Києві, створення ефективної системи підготовки тренерів з шахів, інших фахівців у вищих навчальних закладах, запровадження інноваційного підходу до кадрового, науково-методичного та інформаційного забезпечення розвитку шахів, забезпечення навчання учнів 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів базових елементів гри в шахи тощо.

Цю програму планують виконати протягом 2013—2020 років. Кошти на її реалізацію мають передбачати у державному та місцевих бюджетах та в інших джерелах. Обсяг фінансування програми з держбюджету буде визначатися щороку з урахуванням його фінансових можливостей.