Відповідний документ вніс до парламенту Кабінет Міністрів.

Відповідно до проекту, місцевий референдум може бути імперативний, консультативний, повторний.

Імперативний місцевий референдум - місцевий референдум, рішення якого мають обов’язковий характер та вищу юридичну силу відносно актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Консультативний місцевий референдум - місцевий референдум, який проводиться з метою з’ясування думки членів територіальних громад з питань місцевого значення та результати якого розглядаються і враховуються під час прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами.

Повторний місцевий референдум - місцевий референдум, який проводиться у разі визнання імперативного місцевого референдуму недійсним з підстав, установлених законом.

На місцевий референдум можуть виноситися питання місцевого значення.
Виключно місцевим референдумом у відповідних адміністративно-територіальних одиницях вирішується питання реорганізації або ліквідації діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами.
Не можуть виноситися на такий референдум питання: про дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів та питань, які відповідно до закону вирішуються виключно місцевим референдумом.

На місцеві референдуми не виносяться питання, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, питання, що належать до компетенції державних органів, а також кадрові питання та питання організаційного характеру.

Не можуть також бути винесені питання, які вирішуються органами місцевого самоврядування в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Джерело: Українська правда