У проекті закону визначено, що кібернетична безпека (кібербезпека) – це стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі. Під кіберпростором ж розуміють середовище, яке виникає в результаті функціонування на основі єдиних принципів і за загальними правилами інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем.

З огляду на введення поняття кібербезпеки в законопроект, стаття про загрози національним інтересам і національній безпеці України доповнені такими нормами. Зокрема загрозами у сфері державної безпеки також слід вважати загрозу використання з терористичною метою кіберпростору.

Загрозами у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України буде можливість втягування України в збройні конфлікти чи в протистояння з іншими державами, у тому числі через використання кіберпростору, а також використання кіберпростору для підготовки та здійснення збройної агресії проти України.

Натомість в інформаційній сфері загрозами нацбезпеці пропонують визнати використання засобів масової інформації, а також кіберпростору для поширення культу насильства, жорстокості, порнографії, пропаганди сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною та іншими ознаками; розголошення інформації, яка становить державну або іншу передбачену законом таємницю, а також службової і конфіденційної інформації, спрямованої на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави; неналежний рівень надійності і захищеності національної інформаційної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій; несанкціоновані дії, спрямовані на порушення цілісності та доступності державних інформаційних ресурсів.