3 березня депутати Львівської облради розглядатимуть питання про участь Львівської облради у ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-Захід». З політичної та державної точки зору бажання облради мати свої інформаційні ресурси є виправданим.

Але те, як це робиться, тобто правова сторона питання, викликає багато запитань. Тим більше, що ціна питання не така вже й маленька – близько 2 млн. грн. у вигляді комунального майна, яке повинно бути передане у статутний фонд нової компанії.

Облрада перевищила свої повноваження

Для прийняття рішення «Про питання участі Львівської обласної ради у ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-Захід» повністю відсутні правові підстави. Прийняттям даного рішення обласна рада втручається у сферу цивільно-правових та господарських відносин, які не належать до її компетенції.

У преамбулі згаданого проекту рішення є посилання на п.20 ч. 1 ст. 43 та п. 4 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Однак, дані пункти говорять про право обласних рад вирішувати питання щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, а також щодо призначення і звільнення їх керівників. Але, як випливає з тексту запропонованого депутатам рішення, його предметом не є вирішення питання управління якимось об'єктом, звільнення чи призначення керівника. Натомість, рада від свого імені надає право комунальному підприємству внести частку майна спільної власності усіх територіальних громад області до статутного капіталу новоутворюваного приватного підприємства.

Посилання в преамбулі на п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» також є некоректним, оскільки у даній статті жодним словом не йдеться про право органів місцевого самоврядування вносити майно спільної власності територіальних громад як частку до статутних фондів господарюючих суб'єктів. Більше того, здійснювати майнові операції, передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження дозволено юридичним та фізичним особам. Однак, ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-Захід» ще не створена, а отже не є юридичною особою!

То, можливо, варто спершу створити компанію, зареєструвати, а пізніше вже віддавати майна майже на 2 млн. грн.?

Більше того, рішенням облради № 562 від 23.04.08р. лише підтримано створення західноукраїнського телевізійного каналу "УТ - Захід"! Про жодне ТзОВ у рішенні сесії обласної ради не йдеться.

Крім того, викликає зауваження і формулювання п. 3 проекту рішення «Про питання участі Львівської обласної ради у ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-Захід». До компетенції обласної ради не належить погодження статутів самостійних господарюючих суб’єктів, про що йдеться у п. 3 згаданого рішення! Сесія обласної ради затверджує статути лише комунальних підприємств.

Некоректним є посилання в преамбулі на статтю 169 Цивільного Кодексу України, оскільки у ній говориться про право територіальних громад створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) та юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо). Однак даним рішенням обласна рада нічого не створює, а доручає іншому підприємству внести частку майна спільної власності територіальних громад області у новостворюване ТзОВ.

Викликає серйозне занепокоєння і юридична правочинність документів, на основі яких ґрунтується згаданий проект рішення. У його преамбулі йдеться про звернення ТзОВ «Телерадіокомпанія «Міст ТБ» та ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-3», які спільно з КП ЛОР «Телерадіокомпанія «Львів ТБ», виступають засновниками ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-Захід». Необхідно звернути увагу на відмінність юридичних адрес, які вказує ТзОВ «Телерадіокомпанія «Міст ТБ» у зверненні на офіційному бланку – м.Львів, вул. кн. Романа, 6; а у проекті статуту – м.Львів, вул. Сихівська, 8. Крім цього, у тексті звернення йдеться про те, що «загальними зборами ТзОВ «Телерадіокомпанія «Міст ТБ» прийнято рішення вступити співзасновником ТзОВ «УТ-Захід». Саме так - ТзОВ «УТ-Захід», а не ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-Захід». Тобто, з формально юридичної точки зору тут йдеться про два різних ТзОВ!

Крім цього, виникає питання – якими загальними зборами прийнято це рішення – зборами учасників? трудового колективу? журналістів? Звідси і виникає питання про правочинність такого рішення. Подібний текст щодо загальних зборів міститься і в листі ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-3», яке натомість, дає вже згоду виступити співзасновником ТзОВ ТРК «УТ-Захід».

До речі, офіційна юридична адреса ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-3» у статуті значиться у Києві, по вул. Шовковичній, 3. Пошук в Інтернеті за цією адресою показав "Новий театр на Печерську". До того всього недоступними є протоколи загальних зборів учасників обох товариств та власне їх статутні документи.

Майно облради в статутному фонді «УТ-Захід» не захищене

Разом з тим виникає резонне запитання і щодо внесків партнерів комунального телебачення до статутного фонду новостворюваного ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-Захід». Обласна громада через обласну раду «вкидає» у спільний казан цього проекту майна на суму 1 885 687 грн., що становить 33, 333% частку статутного фонду (капіталу) нової фірми. А що вносять інші партнери, частка кожного з яких так само складає третину? Хотілось би отримати інформацію про цих «підпільних» телевізійних мільйонерів, майно яких мало б вартувати без малого 3 млн. 770 тис. грн.

Не менша кількість зауважень назбирається і до положень самого проекту статуту новостворюваного ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-Захід». Насамперед, серед іншого, предметом діяльності Товариства є також освітня діяльність; гуртова та роздрібна торгівля, дистрибуція товарів та послуг; торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність; операції з нерухомістю; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомого майна!

Надзвичайно цікавим є розділ статуту «Управління справами Товариства». Серед іншого, до компетенції загальних зборів (вважаються правочинними, якщо на них присутні Учасники, які мають разом більше ніж 60 відсотків голосів) належить «виключення учасника з Товариства». І рішення з цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів. Таким чином, без КП "Львів-ТБ", а значить і без обласної ради, можна вирішити подальшу долю новоутворюваного ТзОВ. В пропонованому Статуті є й низка інших дискусійних норм і положень.

«УТ-Захід» може ніколи не з’явитися в ефірі

Щодо ліцензії на мовлення. Зрозуміло, що новоутворюване ТзОВ не має права на здійснення теле- та радіомовлення. Необхідну ліцензію треба вибороти на конкурсі, який оголошує Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. До речі, на даний час вільних телерадіочастот на Львівщині немає! А орієнтовна вартість ліцензії маленького обласного радіо може сягати до 350 тисяч грн. А що вже говорити про серйозну мережу, створення якої декларує ТзОВ «Телерадіокомпанія «УТ-Захід»? У час кризи, коли більшість давно присутніх на ринку телерадіокомпаній мають серйозні проблеми, створення ще однієї структури виглядає дивним. Чи не краще більше уваги приділяти комунальному телебаченню, а не вводити його до складу сумнівних комерційних проектів.

Виникає й низка інших запитань: щодо наявності в двох інших Учасників товариства матеріально-технічної бази; журналістів; досвіду роботи на ринку телерадіопослуг; фінансових ресурсів тощо.

Таким чином, пропонований проект рішення викликає надзвичайно багато запитань як з правової сторони, так і з комерційної. Можна стверджувати, що прокуратура матиме у разі прийняття даного рішення усі підстави для його оскарження.