Також було прийняте рішення створити наукову дорадчу раду з метою вивчення питання можливих екологічних наслідків в результаті розробки газових родовищ та провести спільно з представниками Економічного відділу Посольства Сполучених Штатів Америки семінар з питання видобутку сланцевого газу на Львівщині із залученням вчених, геологів, гідрогеологів і екологів та представників місцевих громад.

Подаємо резолюцію повнотекстово.

РЕЗОЛЮЦІЯ
круглого столу з питання
"Сланцевий газ Олеської площі: перспективи і ризики"

07.06.2012р.

Круглий стіл з питання "Сланцевий газ Олеської площі: перспективи і ризики" проведено з ініціативи постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради за участі представників Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, органів місцевого самоврядування з території Олеської площі родовищ сланцевих газів, науковців Національної академії наук України, Львівського національного університету ім. І. Франка, НУ «Львівська політехніка», Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту.
Заслухавши та обговоривши виступи, учасники круглого столу вирішили рекомендувати обласній раді:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями:
- забезпечити проведення державної екологічної експертизи розробки та впровадження нормативних стандартів екологічної безпеки у межах ділянки Олеська;
- забезпечити проведення експериментального дослідження на попередньо погодженій з місцевими радами території у межах ділянки Олеська щодо геологічного вивчення, видобутку сланцевого газу з метою визначення екологічно безпечного видобутку за пропонованими технологіями;
- забезпечити включення до складу Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції представництва Львівської обласної ради та органів місцевого самоврядування з території ділянки Олеська, чисельністю не менш як три особи;
- залучити до роботи Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції регіональні виробничі і наукові організації та експертів і консультантів за місцем дослідження і розробки газових родовищ;
- виступити з законодавчою ініціативою щодо вдосконалення законодавства в частині вилучення земельних ділянок для розробки родовищ вуглеводнів з метою максимального забезпечення прав та інтересів власників та користувачів цих ділянок, а також в частині забезпечення юридичним та фізичним особам належних страхових відшкодувань від екологічних ризиків, пов'язаних з геологічним вивченням та промисловою розробкою родовищ вуглеводнів площі Олеська.
2. Провести спільно з представниками Економічного відділу Посольства Сполучених Штатів Америки семінар з питання видобутку сланцевого газу на Львівщині із залученням вчених, геологів, гідрогеологів і екологів та представників місцевих громад.
3. Створити наукову дорадчу раду з метою вивчення питання можливих екологічних наслідків в результаті розробки газових родовищ у складі:
Харкевич Володимир Васильович – кандидат геолого-мінералогічних наук, геологічний факультет Львівського Національного університету ім. І. Франка;
Стефаник Юрій Васильович – доктор технічних наук, професор інституту геології і геохімії горючих копалин Національної Академії Наук України;
Дяків Василь Олексійович – доцент геологічного факультету Львівського Національного університету ім. І.Франка;
Паньків Роман Павлович – завідувач відділу гідрогеології, кандидат геологічних наук, інститут геології і геохімії горючих копалин Національної Академії Наук України;
Місюра Ярема Богданович – вчений секретар Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту, кандидат геологічних наук;
Лазарук Ярослав Григорович – доктор геологічних наук, в. о. директора Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту;
Знак Зеновій Орестович – доктор технічних наук, професор Львівської політехніки, кафедра технології неорганічних речовин;
Когут Тарас Романович – директор інноваційного центру державного підприємства "Аргентум";
Федосєєв Віталій Павлович – провідний гідрогеолог, в минулому керівник розвідувальних робіт водозаборів.