Основна особливість обласного бюджету полягає в тому, що формувався він в умовах негативного впливу наслідків нестійкого відновлення світової економіки на національну і регіональну економіку. У бюджеті знайшло відображення вирішення завдань щодо забезпечення економного використання бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат та отримання максимального економного результату в процесі фінансування бюджетної сфери.

Водночас залишаються стабільними всі соціальні видатки, а також видатки за захищеними статтями. Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетних установ визначені з урахуванням передбаченого законом збільшення мінімального розміру заробітної плати з 1 січня до 1147 гривень і з 1 грудня – 1218 гривень на місяць та підвищення посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня до 852 гривень і з 1 грудня  – 928 гривень на місяць. Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносії збільшено у середньому на 10%. Інші видатки передбачені з урахуванням інфляційних процесів.

Обсяг доходної частини обласного бюджету без трансфертів з державного бюджету на 2013 рік визначено в сумі 1 мільярд 32,6 млн грн, в тому числі надходження податків і неподаткових платежів до загального фонду – 913,7 млн грн, що більше на 52 млн грн або 6% одержаних за очікуваними даними 2012 року. Зокрема на 9,6% зростають порівняно з очікуваним цього року надходження податку на доходи фізичних осіб, який залишається основним джерелом наповнення доходної частини серед платежів до загального фонду обласного бюджету (його питома вага 85%). Він зараховується до обласного бюджету в розмірі 25%  від загального обсягу, сплаченого на території області. Враховано позитивну динаміку фонду оплати праці в господарстві області, збільшення розміру мінімальної зарплати та необхідність посилення роботи щодо виведення заробітної плати з „тіні” і зменшення заборгованості з виплати зарплати у небюджетній сфері.

У доходній частині обласного бюджету заплановане надходження трансфертів (дотацій і субвенцій), які передбачені державним бюджетом, а також намічено отримати з бюджетів інших областей в загальній сумі 4 мільярди 415,9 млн грн. Порівняно із очікуваним надходженням їх поточного року більше майже на 276 млн гривень. А зокрема дотацію вирівнювання для обласного бюджету у державному бюджеті визначено в обсязі 1 мільярда 215,4 млн грн, що більше 2012 року на 373,7 млн грн або 44,4%.

У структурі видатків за загальним і спеціальним фондами обласного бюджету на 2013 рік найбільшу частку складають витрати на соціальний захист населення з урахуванням субвенцій з державного бюджету (3 мільярди 143,4млн грн або 57,7%), на охорону здоров’я (992 млн грн або 18,2%) та освіту (809,4 млн грн або 14,9%). Порівняно з фактичним виконанням 2011 року та очікуваними видатками 2012 року за загальним фондом зростають видатки 2013 року на соціальний захист та соціальне забезпечення без урахування субвенцій відповідно в 2,3 раза і 46,7%, охорону здоров’я без субвенцій – 48,8%  і 23,8%, освіту – 28,3% і 6,3%, культуру і мистецтво – 27,3% і 7,5%.

Виконано п.4 статті 77 Бюджетного кодексу, яка вимагає забезпечення бюджетних установ у повному обсязі асигнуваннями на оплату праці відповідно до встановлених законодавством умов та проведення розрахунків за спожиті енергоносії і комунальні послуги.

Збільшено обсяг видатків на реалізацію регіональних програм порівняно із затвердженими на 2012 рік. На цю мету спрямовано 122,2 млн грн, що більше цього року на 20,7 млн грн або 20,4%.

Зокрема, на виконання Програми розвитку освіти Львівщини  спрямовано 16,2 млн грн, за рахунок цих коштів будуть здійснені заходи щодо розвитку та стимулювання обдарованої учнівської молоді та її наставників, студентів і науковців; зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; проведення моніторингу якості освіти загальноосвітніх навчальних закладів; розвитку мережі освітніх округів; модернізації комп’ютерної бази освітніх закладів області; забезпечення психолого-медико-педагогічних консультацій корекційним обладнанням та дидактичними матеріалами; поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек; реалізації мікропроектів у галузі освіти.

У видатках на охорону здоров’я вперше враховано 141,7 млн грн на забезпечення виконання норм Закону України „Про екстрену медичну допомогу”, а також передбачено кошти, близько 1,5 млн грн, на поліпшення умов оплати праці молодших медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз. Із передбачених на придбання медикаментів та перев’язувальних засобів для обласних установ охорони здоров’я 134,8 млн грн спрямовуються кошти на:

- цільові видатки для забезпечення виконання комплексної програми „Цукровий діабет” та здійснення заходів з лікування нецукрового діабету (26,6 млн грн);
- придбання витратних матеріалів для надання замісної ниркової терапії та трансплантації органів і тканин (28 млн грн);
- забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції (400 тис. грн);
- забезпечення дітей-інвалідів медикаментами та медичними препаратами (4,6 млн грн);
- надання високоспеціалізованої офтальмологічної допомоги (500 тис. грн).

Враховано також передбачену в державному бюджеті субвенцію для обласного бюджету за загальним фондом на:

- часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування громадян з гіпертонічною хворобою, придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги.

Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ (капітальний ремонт приміщень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування), відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу будуть, як і цього року, проводитися за галузевим спрямуванням із спеціального фонду. Із загального фонду на цю мету до бюджету розвитку передається 33,5 млн гривень.

У видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення, окрім утримання будинків-інтернатів для інвалідів та літніх людей, передбачається ресурс на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1,1 млн грн), виплату одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам (10,8 млн грн) та інші видатки в рамках реалізації державних та регіональних програм соціального спрямування.

Збільшено видатки на культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт, на реалізацію програм у сільському і лісовому господарстві тощо. Бюджетом передбачено ресурс на здійснення заходів в рамках реалізації інших програм, пов’язаних з економічною діяльністю та інвестиційного спрямування.

Видатки бюджетам міст і районів на здійснення заходів з виконання державних і регіональних програм за рахунок коштів субвенцій державного та обласного бюджетів за загальним фондом на 2013 рік заплановані в сумі 3 мільярди 170,7 млн гривень. Зокрема, передається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам області на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям в обсязі 2 мільярди 536,5 млн грн, що на 422,8 млн грн або 20% більше нарахованих допомог у 2012 році.

Збільшення зумовлене підвищенням у 2013 році прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, зростанням чисельності одержувачів соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, які отримують доплатний розмір.

Спрямовуються також інші субвенції з державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам міст і районів.