Законопроект спрямований на створення належного державного регулювання і контролю за діяльністю українських громадян і юридичних осіб в Антарктиці, забезпечення організаційних засад діяльності українських антарктичних експедицій і оператора України в Антарктиці, соціальних гарантій учасників антарктичних експедицій, а також приведення українського законодавства у відповідність до норм і принципів міжнародного права, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Під час обговорення народні депутати підтримали мету проекту щодо забезпечення державної політики України в Антарктиці у відповідності до норм міжнародного права, основних напрямів зовнішньої та внутрішньої політики України.

Водночас, народні депутати висловили зауваження та пропозиції стосовно необхідності приведення положень законопроекту до вимог Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики; Закону "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"; пункту 8 статті 90 розділу IV Регламенту Верховної Ради та рекомендували за необхідне отримати висновок Міністерства надзвичайних ситуацій в частині пункту 1 статті 15 проекту, яким передбачено, що "усі суб‘єкти діяльності в Антарктиці до початку здійснення такої діяльності розробляють та погоджують з оператором України в Антарктиці плани дій у надзвичайних ситуаціях".