Меморандум передбачає реалізацію спільних заходів визначених Указом Президента України «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» з урахуванням міжнародного досвіду та найкращих практик.

Державною пенітенціарною службою України спільно з представниками проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» планується розробити методики та програми профілактики вчинення повторних злочинів серед неповнолітніх, Порядок проведення оцінки ризиків скоєння повторних злочинів неповнолітніми, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції.

Також буде започатковано експериментальну діяльність щодо реалізації програм реабілітації неповнолітніх у Чернівцях, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби (м. Чернівці).

Реалізація заходів запланована впродовж 2012 – 2013 років.

Реалізація зазначених заходів надасть можливість покращити стан надання засудженим неповнолітнім, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції послуг комплексної допомоги (психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних, юридичних послуг тощо), що сприятиме зниженню рівня рецидиву злочинів та поверненню неповнолітніх до нормальних умов життєдіяльності.