Як інформує прес-служба Міністерства охорони здоров'я, цей нормативно-правовий акт було підготовлено Міністерством охорони здоров’я на виконання доручення Президента України від 13 липня 2012 року № 1-1/1820 «За результатами робочої поїздки Президента України до Донецької області» .

Ухвалене розпорядження визначає основні завдання із забезпечення розвитку в Україні ядерної медицини шляхом впровадження новітніх ядерно-фізичних методів. Ці методи спрямовані на надання своєчасної та якісної медичної допомоги хворим, підвищення якості первинної діагностики та, як наслідок, зниження рівня показника смертності.

Виконання завдань, визначених цим урядовим документом, можливе у трьох напрямах – діагностичному, лікувальному, виробництві радіофармпрепаратів, з урахуванням створення науково-технічної бази.

Реалізація Концепції дасть змогу привести ядерну медицину України у відповідність до європейських та світових стандартів діагностики і лікування хворих та створити науково-технічну базу розвитку ядерної медицини.