Подаємо повний текст звернення:

«В умовах підготовки до місцевих виборів у Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про мови в Україні» за № 1015-3. Цей документ суперечить Основному Закону Української держави та основоположним принципам європейської мовної політики і практики. Його прийняття стане засобом витіснення української мови зі всіх сфер суспільного життя.

Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана Франка вважає, що цей законопроект ревізує поняття державної мови, підмінюючи його «російсько-українською двомовністю», спотворює суть Європейської хартії регіональних мов і мов меншин, покликаної захищати міноритарні мови, а не надавати перевагу російській мові, якій в Україні ніщо не загрожує. Ухвалення цього законопроекту фактично призведе до ліквідації української мови як державної, порушить конституційний статус мов в Україні, підірве роль української мови в освіті, науці, культурі.

Зважаючи на те, що законопроект «Про мови в Україні» не відповідає Конституції України і становить загрозу для цілісності Української держави, для самого існування української нації, Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана Франка звертається до Вас із вимогою стати на захист української мови і не допустити кричущого порушення Основного закону «Конституції України».

Звернення одноголосно ухвалила Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка 29 вересня 2010 року.