У своєму виступі начальник Держуправління ОНПС в Львівській області Б.М.Матолич проаналізував роботу Держуправління в І кварталі та за чотири місяці 2010 року. Він наголосив на позитивних зрушеннях та здобутках, зупинився на недоліках в роботі управління в цілому та окремих структурних підрозділів. Зазначив, що робота Держуправління протягом І кварталу проводилась згідно з Планом з основної діяльності Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області на цей період. Особливостями роботи були:

* виконання поставлених завдань в умовах обмеженого фінансування та тимчасового кошторису;
- удосконалення комплексного управління природоохоронною діяльністю в області;
* формування „Переліку першочергових природоохоронних заходів, що фінансуватимуться з обласного фонду ОНПС в складі обласного бюджету у 2010році”;
* забезпечення виконання нових вимог законодавства та Мінприроди з питань дозвільної діяльності, планово-звітного процесу.

Начальник Держуправління ОНПС в Львівській області Б.М.Матолич відзначив необхідність забезпечення тісної взаємодії з територіальними органами, зокрема, Держекоінспекцією, Держкомзему, Держводгоспу, Держкомлісгоспу.

За результатами обговорення виступу начальника Держуправління, доповідей заступників начальника Держуправління, виступів членів Колегії та начальників структурних підрозділів були визначені основні завдання:
* заходи по наповненню бюджету;
* розробка інвестиційних пропозицій в екології;
* дотримання вимог законодавства в дозвільній сфері;
* контроль за поступленням коштів в екофонди і виконання природоохоронних програм.