23 жовтня 2018 р. у Львові за участі науковців, експертів, автора підручника та представників громадськості відбувся круглий стіл на тему: «Новий підручник з історії для школи: обговорення проблемних питань».

Предметом обговорення став, затверджений у 2018 році Міністерством освіти і науки України шкільний підручник для 10 класу загальної середньої освіти «Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)» авторства М.М. Мудрого та О.Г. Аркуші.

Як повідомляють організатори круглого столу, на основі протоколу засідання, учасниками було прийнято наступну заяву:

“На перший погляд у пропонованому виданні, втілюючи свій творчий задум, автори намагаються вписати українську історію у світовий контекст, спонукати учнів бачити в історії людський вимір, критично мислити і пізнавати історичний досвід, тощо. Однак присутнє у тексті підручника помилкове трактування окремих важливих історичних подій та постатей національної історії, глибоко обурило українське суспільство. Зокрема, маніпулятивним, і таким, що не відповідає дійсності, було визнано четвертий підпункт, параграфу 33, на с. 244-247, під назвою: «Націонільні військові формування в німецькій армії. Прояви колабораціонізму». На думку учасників круглого столу, висвітлення питання колабораціонізму виявилося не зовсім вдалим і навіть маніпулятивним.

По-перше, в цьому пункті, участь українців у складі батальйонів «Роланд» і «Нахтігаль», а згодом і Дивізії «Галичина» фактично представлена, як «прояви колабораціонізму», хоча за висновками міжнародних та урядових комісій, провідних дослідників теми (І.Патриляка, А.Боляновського, С.Кульчицького, М.Сєміряги та інших), вона не була такою. У своїй діяльності, учасники цих формувань керувалися національними інтересами українського народу в боротьбі за державну незалежність, і не були колаборантами нацистського режиму.

По-друге, хоча підручник задекларовано, як «Україна і світ», автори повністю зосередилися на українському контексті. У четвертому пункті 33 параграфу, не сказано про європейський вимір колабораціонізму, насамперед не згадано про французький, норвезький, польський, російський та інші, загальноприйняті і найбільш характерні прояви колабораціонізму, що очевидно позбавляє можливості об’єктивного сприйняття проблеми.

По-третє, одразу ж після назви пункту, у верстці підручника розміщено портрет Р.Шухевича, який візуалізує та персоналізує «прояви колабораціонізму». З огляду на цільову аудиторію, зокрема, на притаманні школярам асоціативне мислення й сприйняття інформації, – це сприятиме засвоєнню ними помилкових та неправдивих уявлень про український національно-визвольний рух у ХХ ст. і його видатних діячів, зокрема головного командира УПА Романа Шухевича.

Одна із сторінок скандального підручника

Учасники круглого столу дійшли до висновків, що:

  • ніхто не ставить під сумнів необхідності і важливості нового підручника для школи «Історія: Україна і світ», однак, наявність виявлених у підручнику помилкових суджень та підходів: суперечить правдивому висвітленню української історії; загрожує відродженням комуністичних та антиукраїнських міфів і кліше про українських націоналістів, як «зрадників» свого народу і «прислужників» фашизму (нацизму); суперечить принципам національно-патріотичного виховання учнівської молоді. У контексті інформаційного протистояння з Росією та іншими сусідами, це однозначно буде використано в боротьбі проти України і сьогодні становить серйозну небезпеку.
  • крім висловлених зауважень, значні застереження стосуються точності поданої в підручнику хронології (зокрема помилкового використання датування за новим стилем з 1914 р., і не зрозумілого подання дат за старим стилем у 1917-1918 рр.); доступності мови підручника; якості редакційної та коректорської роботи; потребі більшого акцентування на визначальних національних подіях. Окреме занепокоєння викликала відсутність інформації про рецензентів та експертів видання, висновки яких, відіграли визначальну роль у появі підручника саме в такому вигляді, та не вирішенні проблеми на початковій стадії.
  • ситуація, яка виникла із висвітленням проблеми колабораціонізму, у значній мірі пов’язана із затвердженою Міністерством освіти і науки України програмою курсу, технічними особливостями видавничої діяльності, а також переконаннями авторів, які намагалися у певний спосіб реалізувати свій творчий задум. Для вирішення проблеми необхідно вилучити уточнююче формулювання – «Прояви колабораціонізму» з назви підрозділу і внести необхідні правки у текст видання. Співавтор підручника (Мар’ян Мудрий) погодився підтримати звернення до відповідальних органів для внесення необхідних правок, за умови технічної можливості внесення цих змін.

Учасники круглого столу звертаються до:

  • Українського інституту національної пам’яті, щодо надання експертної оцінки четвертого пункту параграфу 33 «Національні військові формування в німецькій армії. Прояви колабораціонізму» підручника для 10 класу загальної середньої освіти «Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)».
  • Міністерству освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти, відкликати тираж підручника для 10 класу загальної середньої освіти «Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)» авторства М.М. Мудрого та О.Г. Аркуші, і вилучити у четвертому пункті параграфу 33, на с. 244 уточнююче формулювання: «Прояви колабораціонізму», а назву подати у наступній редакції: «Національні військові формування в німецькій армії» та внести необхідні правки у текст підручника.
  • Інституту модернізації змісту освіти – внести вищезазначені поправки у pdf формат підручника для 10 класу загальної середньої освіти «Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)» авторства М.М. Мудрого та О.Г. Аркуші, який розміщений на офіційних Інтернет-ресурсах”.

ЯКИМ МАЄ БУТИ НОВИЙ ПІДРУЧНИК З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ. Наживо

Опубліковано Телеканал НТА Вівторок, 23 жовтня 2018 р.