Під час цього ж голосування було ухвалено й інший закон - «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до Конституції України».

Як повідомлялось, урядовий законопроект про Кабінет міністрів України за рішенням тимчасової спеціальної комісії ВР, яку очолює Адам Мартинюк, був розділений на два законопроекти, які в результаті були ухвалені сьогодні як закони.

Представники опозиції під час голосування кричали «хунта». Народні депутати із фракції “БЮТ-Батьківщина” та ряд депутатів від НУ-НС наголошували на серйозному порушенні регламенту ВР, оскільки одним голосування ухвалюється не тільки два закони, але при цьому депутати ще й не мають можливості внести свої пропозиції до них. Зокрема, народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслив, що він готовий був після ухвалення в першому читанні законопроекту про Кабмін внести ряд поправок до нього.

Але представники парламентської більшості взагалі не реагували на виступи представників опозиції і одним голосуванням ухвалили два закони відразу в цілому.

Таким чином, нова редакція закону про Кабмін передбачає, що уряд є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет міністрів відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.

Кабмін у своїй діяльності керується Конституцією України, цим законом, іншими законами України, а також актами Президента України.

До складу Кабміну входять прем`єр-міністр, перший віце-прем`єр-міністр, три віце-прем`єр-міністри та міністри України. Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету міністрів визначається Президентом України за поданням прем`єр-міністра одночасно з призначенням персонального складу Кабміну. Посади членів Кабінету міністрів належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.

Членами Кабінету міністрів можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів Кабінету міністрів особи, які мають судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку.

Прем`єр-міністр призначається на посаду Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу ВР. Президент України після прийняття рішення про відставку Кабінету міністрів або про припинення повноважень прем`єра вносить до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на призначення на посаду прем`єр-міністра. Члени Кабміну, крім прем`єра, призначаються на посаду Президентом за поданням прем`єр-міністра.

При формуванні нового складу Кабінету міністрів новопризначений прем`єр-міністр вносить Президенту подання про призначення членів Кабміну відповідно до вимог Конституції України та цього закону. Рішення про призначення членів Кабміну може прийматися як списком, так і щодо окремих посад членів Кабінету міністрів.

Програма діяльності Кабінету міністрів базується на передвиборній програмі Президента України і подається до Верховної Ради прем`єр-міністром.

Законом передбачено, що Кабінет міністрів складає повноваження перед новообраним Президентом України. Заява про складення повноважень Кабміну подається прем`єр-міністром чи особою, яка виконує його повноваження, новообраному Президентові України у день вступу на пост Президента.

Відставку Кабінету міністрів приймає Президент України. Відставка Кабміну настає внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів; прийняття Президентом України рішення про відставку Кабінету міністрів; відставки прем`єр-міністра або його смерті.

Передбачено, що ВР за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабміну та прийняти резолюцію недовіри. Резолюція недовіри вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Питання про відповідальність Кабінету міністрів не може розглядатися Верховною Радою більше, ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів.

Законом передбачено, що Кабінет міністрів спрямовує і координує діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, актів, доручень Президента України і актів Кабінету міністрів України на території Автономної Республіки Крим. Кабінет міністрів України має право одержувати від Ради міністрів АРК інформацію з питань її діяльності. Рада міністрів АРК підзвітна та підконтрольна Кабінету міністрів України з питань виконання нею державних функцій і повноважень.

У разі неналежного виконання головою Ради міністрів АРК покладених на нього повноважень Кабінет міністрів України має право звернутися до Президента та Верховної Ради АРК з поданням про звільнення його з посади.

Кабінет міністрів України розглядає питання щодо: погодження кандидатур заступників голів обласних державних адміністрацій; надання у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації або підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерства, керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, згоди на призначення відповідного керівника; подання Президенту України пропозицій щодо скасування актів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, з одночасним зупиненням їх дії.

Кабінет міністрів України одночасно зі звітом про виконання державного бюджету України за минулий рік подає Верховній Раді України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.

У дні проведення пленарних засідань ВР щотижня відводиться час для запитань членам Кабінету міністрів України, участь в якому бере весь склад уряду.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Крім того, цим же голосуванням парламент ухвалив зміни до 32 законів для приведення їх у відповідність з рішенням Конституційного Суду щодо скасування політичної реформи 2004 року. Цим законом передбачено, що заступник міністра внутрішніх справ України – начальник Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду за поданням прем`єр-міністра та звільняється з посади президентом України. Генеральний прокурор призначається на посаду за згодою Верховної Ради та звільняється з посади Президентом України. Передбачено, що Служба безпеки України підпорядкована Президенту України. Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України. Голова СБУ має заступників, які призначаються на посади за його поданням та звільняються з посад Президентом України. Також передбачені й інші зміни.