Як інформує прес-служба ВРУ, законодавчим актом унормовано порядок проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань. Зокрема, визначено службу у військовому резерві як особливий вид виконання військового обов'язку та встановлено на законодавчому рівні правовий статус резервіста і вимоги до проходження служби у військовому резерві.

Законом також поширено права, обов'язки та обмеження, передбачені законодавством для військовослужбовців, на резервістів на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві; встановлено обов'язок складання резервістами Військової присяги; встановлено для підприємств, установ та організацій обов'язки сприяти їх працівникам, які проходять службу у військовому резерві, у виконанні ними обов'язків служби та своєчасному їх направленні до органів військового управління, військових частин.

Документом також встановлено порядок виклику і прибуття резервістів до військової частини, у якій вони проходять службу за викликом її командира.

Згідно із законом, "громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях"

Законом також встановлено, що "резервісти, які проходять службу у військовому резерві, у разі закінчення строку контракту можуть укласти новий контракт про проходження служби у військовому резерві".

Особливості проходження служби у військовому резерві, в тому числі виконання резервістами обов'язків служби у військовому резерві, визначаються цим Законом та відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

Відповідні зміни і доповнення внесено до законів "Про Збройні Сили України", "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу".

Відповідний законопроект зареєстровано за №2591.

Нагадаємо, що сьогодні ВРУ оголосила часткову мобілізацію.