При проектуванні або вже у зведеному будинку в жодному випадку не можна ігнорувати встановленням обладнання від прямої дії струму блискавки. Безпосередній грозовий розряд у дах об’єкта може призвести до:

пошкодження або знищення власне обладнання і приєднаних до нього систем;

знищення внутрішніх систем і пристроїв всередині будинку;

ураження людей, які перебувають на даху чи навіть всередині об’єкта у випадку відсутності вирівнювання потенціалів систем у будинку.

Згідно з існуючими нормативами, «усі дахові пристрої з ізоляційних або провідникових матеріалів, які містять електричне устаткування і/або служать для перетворення інформації, повинні знаходитися в охоронній зоні системи громовідводів».

Захист від небезпеки безпосереднього розряду для обладнання і систем на даху будинку забезпечують відповідно підібрані та розташовані вертикально громовідводи (блискавкоприймачі).

З огляду на спосіб монтажу громовідводів, їх можна поділити на такі підгрупи:

громовідводи висотою 1 м, які кріпляться безпосередньо до елементів громовідвідного устаткування або на елементах конструкції даху та поєднані із грозозахисним устаткуванням;

громовідводи висотою від 1 м до 3 м, окремо стоячі, найчастіше кріпляться до бетонних основ; призначені для плоских дахів;

окремо стоячі громовідводи висотою від кількох до кільканадцяти метрів на конструкційній основі (тринога з противагами) для плоских дахів і дахів із похилом до 10 градусів;

ізольовані громовідводи, що кріпляться з використанням дистанційних елементів із ізоляційних матеріалів безпосередньо до обладнання, яке знаходиться під захистом.

Під час визначення захисної зони за допомогою окремого громовідводу або системи вертикальних громовідводів потрібно пам’ятати, що вертикальні громовідводи для плоско розміщених пристроїв або таких, які виступають понад дах, повинні мати таку висоту, щоб захищуване обладнання повністю знаходилося у захисному просторі вертикального громовідводу, визначеного кулею, що котиться, або у конусі із захисним кутом, що відповідає будівельним нормам.

Для визначення захисної зони повинні враховуватися тільки реальні фізичні розміри системи металевих громовідводів, а не виконання жодних «чудових» парасоль, які за допомогою шпилю висотою 3 м уможливлюють захист даху на всій будівлі.

Поміж вертикальними громовідводами і даховими пристроями під захистом повинен бути ізоляційний відступ, який виконує відповідні умови щодо зближення.

Отже, визначаючи зону захисного простору для проектованого громовідводу, потрібно враховувати вимоги, які стосуються захисних кутів та ізоляційних виступів, щоб унеможливити виникнення іскрових стрибків між захищеними пристроями і системами та громовідводами. Для цього необхідно:

обчислення кута захисту захисної зони для обладнання за допомогою вертикальних громовідводів;

обчислення ізоляційного відступу для обладнання на даху будинку;

розрахунок системи заземлювачів.

Метод кулі замінює використовуваний донині метод розрахунку захисних кутів. Зони, в яких атмосферні розряди обмежені до рівня ефективності захисту, визначаються прокочуванням по об’єкту кулі, радіус якої визначається із прийнятого рівня захисту.

Для розрахунку захисної зони можна вибирати з декількох варіантів розташування громовідводів відносно обладнання, що має знаходитися під захистом, та способу захисту (з використанням одного, двох або чотирьох громовідводів на плоских дахах і захист на похилих дахах).

Для захисту за допомогою окремого громовідводу можна застосовувати метод кулі, яка котиться, або метод захисного кута. В інших випадках для розрахунку необхідної висоти послуговуємося методом кулі, що котиться.

Приклад 1. Захист дахової надбудови за допомогою окремого вертикального громовідводу.

Програма дає змогу окреслити необхідну висоту громовідводу для двох випадків:
а) громовідвід розташований біля кута (на розі) обладнання;
б) громовідвід розташований вздовж однієї зі сторін обладнання.

Приклад 2. Захист дахової надбудови за допомогою чотирьох вертикальних громовідводів.
Програма уможливлює визначення необхідної висоти громовідводів для двох випадків:
а) усі громовідводи мають однакову висоту;
б) застосовуються дві пари громовідводів різної висоти.

Тож, як бачимо, на сьогодні існує доволі багато прикладів якісних систем громовідводів. Варто пам’ятати, що саме за їх допомогою будь-яка оселя матиме надійний блискавкозахист, і грозові періоди не становитимуть більше жодної небезпеки. Як захистити домівку від блискавки під час грози.