Згідно з текстом доручення, прем’єр-міністр України Микола Азаров повинен забезпечити у межах повноважень за участю Державної судової адміністрації України реалізацію заходів щодо інформування громадськості про місцезнаходження і компетенцію судів, порядок і строки звернення до суду, процесуальні вимоги і необхідні документи, ознайомлення громадськості зі зразками основних процесуальних документів, зокрема, шляхом розміщення у приміщеннях судів інформаційних стендів із відомостями, необхідними для реалізації права на судовий захист, інформацією про умови і порядок виконання рішень судів.

Також Микола Азаров має подбати про заходи щодо обладнання, з урахуванням державних будівельних норм, будівель, приміщень судів пандусами і кнопками виклику з метою забезпечення безперешкодного доступу до приміщень судів, зручності та комфортності перебування в судах осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення.
Для цього президент дав прем’єру строк до 3 червня 2013 року.

Крім того, згідно з дорученням, Р. Кирилюку і Я. Романюку пропонують опрацювати проблемні питання, зокрема, організаційного, правового, інформаційного характеру щодо реалізації права громадян на доступ до правосуддя та за результатами опрацювання внести пропозиції стосовно підвищення доступності правосуддя.

Також їм пропонують розробити і здійснити заходи, в тому числі із залученням веб-ресурсів органів судової влади, щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів.

Для цих пропозицій президент встановив термін до 3 грудня 2012 року.