«Новий закон «Про музеї та музейну справу» має забезпечити належну охорону музеїв. У поточному році музеї мали значні проблеми із забезпеченням необхідної охорони приміщень у зв’язку з браком фінансування. Із введенням нового Закону витрати на забезпечення охорони музеїв внесено до захищених статей видатків загального фонду державного та місцевих бюджетів. Я вважаю це дуже актуальним і потрібним, тому що були випадки, коли музеям державного підпорядкування, які мають статус національних, знімали міліцейську охорону», – заявив директор Львівського історичного музею Богдан Чайковський.

«Віднесення коштів на охорону музеїв до захищених статей видатків, таких же як зарплата працівникам бюджетної галузі, покращить ситуацію з охороною музейних фондів», – підтримав прийнятий Закон директор Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові Ігор Кожан.

Нагадаємо, що 5 листопада з ініціативи Кабінету Міністрів Верховна Рада прийняла Закон «Про музеї та музейну справу», який визначає правові, економічні, соціальні засади створення і діяльності музеїв України та особливості наукового формування, вивчення, обліку, зберігання, охорони і використання Музейного фонду, його правовий статус.

Закон передбачає розподіл музеїв за окремими профілями. В ньому ж вказуються основні напрями діяльності музеїв, серед яких науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам´яткоохоронна робота, а також діяльність, пов´язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України.

Витрати на забезпечення охорони музеїв віднесено до захищених статей видатків загального фонду державного та місцевих бюджетів.