Президент України Віктор Ющенко своїм указом “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення і ринку праці в Україні“ від 11 липня доручив Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям вживати протягом 2006-2009 років заходів для створення щороку не менше як 1 млн. робочих місць.

Робочі місця повинні створюватися перш за все у сфері інноваційного і високотехнологічного виробництва, в сільському господарстві, соціальній сфері в сільській місцевості, у сфері послуг і туризму, а також в монофункціональних містах шляхом надання населенню державної підтримки для організації підприємницької діяльності, перетворення самозайнятості населення у високоефективний малий і середній бізнес.

Також владі доручено зосередити увагу при розробці і реалізації заходів у сфері зайнятості населення на першочерговому вирішенні питань професійної реабілітації і працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями;

забезпечити введення єдиних прозорих правил надання послуг на ринку праці, зокрема працевлаштування громадян за кордоном, з метою недопущення порушень законодавства в цій сфері;

сприяти залученню всіх суб’єктів ринку праці до виконання завдань державної і регіональних програм зайнятості населення;

створити ефективну систему підтримки підприємницької ініціативи населення, у тому числі шляхом розповсюдження позитивного досвіду регіонів про діяльність інноваційних центрів і бізнес-інкубаторів, проведення маркетингових досліджень і складання переліку перспективних бізнес-планів для конкретних населених пунктів, доступності кредитних ресурсів, надання виробничих площ, приміщень для створення нових робочих місць;

вживати разом з організаціями працедавців і їх об’єднаннями заходи для створення умов для розвитку трудового потенціалу шляхом вдосконалення освітньої і професійної підготовки населення відповідно до потреб економіки і ринку праці, впровадження сучасних технологій навчання, що дозволяють працівникам підвищувати кваліфікацію (навчання без відриву від виробництва, дистанційне навчання, післядипломна освіта тощо);

забезпечити при підготовці державної і регіональних програм зайнятості населення розробку спеціальних заходів з мотивації до праці економічно неактивних груп населення працездатного віку, розповсюджувати позитивний досвід реалізації таких програм, повідомляє «УНІАН».

Уряду Президент доручив до 1 листопада внести на розгляд Верховної Ради проекти законів про професійний розвиток персоналу на виробництві, про стимулювання участі працедавців в підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів, освітніх і наукових програмах, про внесення змін в Закон України «Про зайнятість населення» (нова редакція), а до 1 грудня – проекти законів про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудових мігрантів, про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 181 про приватні агентства зайнятості.

ForUm