У конференції візьмуть участь понад 200 науковців з 20 країн світу.

Основні напрямки конференції: колоїди та теорія м’якої речовини; флуктуації та колективні явища; стохастичні процеси та нерівноважні явища; квантові багаточастинкові системи;  екзотичні задачі статистичної фізики. 

Під час проведення конференції планується 14 запрошених доповідей (по 40 хв. кожна), понад тридцять усних повідомлень (по 20 хв.), а також дві стендові сесії із загальним числом понад 130 стендів. 

Ця конференція продовжує традиції попередніх конференції зі статистичної фізики в Україні, започаткованих у 1970-их роках та відновлених у 2005 (Львів), 2006 (Харків) та 2009 р (Львів). 

Організаторами конференції є Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет «Львівська Політехніка». 

Конференція присвячена до 140-річчя від дня народження Мар’яна Смолуховського, наукова робота якого була тісно пов’язана з Львівським університетом, де він працював з 1899 р. та очолював кафедру теоретичної фізики у 1903-1913 роках.