На думку третини опитаних, першочергово потрібно вирішувати питання ремонту доріг і розвитку інфраструктури, а також питання захисту і розвитку української мови.

Для чверті жителів Львівщини терміновою до вирішення є проблема забрудненості навколишнього середовища.

12% опитаних відповіли, що зараз потрібно вирішувати питання цілісності і суверенітету держави.

Це дослідження проводили з 18 вересня до 3 жовтня 2012 року. Генеральною сукупністю дослідження було населення Львівської області віком від 18 років і старші. Вибірка становила 1200 респондентів. Вибіркова сукупність відображає генеральну сукупність за такими основними соцiально-демогpафiчними показниками як: вік, стать та освіта. Для збору інформації застосовувалось стандартизоване інтерв’ю «обличчям до обличчя» в оселі респондента. Помилка репрезентативності дослідження становить +/- 2,2 %.