Згідно з результатами дослідження, більшість жителів Львівщини (56%) вважають найважливішими соціальні та економічні права. Це зокрема права на працю, достатній життєвий рівень, соціальний захист, право на ведення власного бізнесу тощо.

Понад 24% опитаних зазначили, що для них найважливішими є базові права особистості, такі як право на життя, особисту свободу, свободу слова і переконань, свободу пересування, недоторканість особи, право на таємницю листування тощо.

Політичні права назвали найважливішими понад 9% респондентів. Сюди зараховували право обирати владу та бути обраним, право контролю за представницькими органами влади, тощо.

Це дослідження проводили з 18 вересня до 3 жовтня 2012 року. Генеральною сукупністю дослідження було населення Львівської області віком від 18 років і старші. Вибірка становила 1200 респондентів. Вибіркова сукупність відображає генеральну сукупність за такими основними соцiально-демогpафiчними показниками як: вік, стать та освіта. Для збору інформації застосовувалось стандартизоване інтерв’ю «обличчям до обличчя» в оселі респондента. Помилка репрезентативності дослідження становить +/- 2,2 %.