Зміни в економічній ситуації в Україні оцінюють як позитивні 28% осіб, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології й Українським центром економічних і політичних досліджень ім. Разумкова. 21% респондентів вважають, що відбулися негативні зміни, а 36% опитаних істотних змін не помітили.

Позитивно оцінюють зміни жителі Західного і Центрального регіону, а в Південному і Східному – частіше як негативні.

Щодо оцінки ситуації в конкретному чи місті районі, то більше половини респондентів не відзначили ніяких змін, хоча позитивні зміни фіксуються дещо частіше, ніж негативні.

На питання «Як дії нового Президента й уряду позначилися на матеріальному стані вашої родини?» більше половини (54,3% опитаних) відповіли «практично не змінилося». «Значне поліпшення» назвали 3,8% – стільки ж, скільки сказали про «значне погіршення».

Оцінки змін у власному добробуті відрізняються в жителів різних регіонів. Поліпшення матеріального стану відзначають частіше в Західному і Центральному регіонах, а погіршення – Південному і Східному.

Про поліпшення свого добробуту частіше говорять сільські жителі, рідше – жителі великих міст. Причому, як свідчать результати опитування, матеріальний стан покращився більше всього в пенсіонерів.

Опитування проводилося з 10 по 23 травня в 493-х населених пунктах України. Опитано було 11 тисяч 115 чоловік. Погрішність не перевищує 1%.