Статті з позначкою: Іван Франко

23.08.2019 | Олег Баган
06.03.2019
27.08.2018
03.08.2018
21.05.2018
24.01.2018
27.11.2017
Тема критики галицького москвофільства як дуже специфічного і проблемного явища займає одне з центральних місць у спадщині І.Франка. Ще в юності він зіткнувся з цим суспільно-культурним рухом, коли як гімназист в Дрогобичі почав творчу співпрацю з львівським журналом «Друг» (1875 р.). Тоді на нього мав вплив москвофіл Василь Давидяк (збереглося кілька листів І.Франка до того, які частково демонструють тодішній світогляд письменника). Переїхавши до Львова, І.Франко ще глибше пізнав москвофілів, які в той час мали великий вплив в галицькому соціуму передусім завдяки значним ресурсам. Там він опинився в середовищі товариства «Дружній лихвар», увійшов до редколегії «Друга». Проте швидко розчарувався в провінційній програмі москвофілів, побачив їхню відірваність від інтересів народу. Особливо сильно зріс його критицизм під впливом знаменитих трьох листів Михайла Драгоманова до редколегії «Друга», в яких той концептуально розбив плиткість і відсталість галицької політики і культури, намалював перспективи для нового демократичного і соціалістичного руху.
27.08.2017
23.08.2017
23.11.2016
11.10.2016
11.10.2016